Podľa platnej legislatívy SR i EÚ je zavedená povinnosťuvádzaťvšetké alergény nachádzajúce sa v jedlách alebo ich súčastiach. 

Určuje to legistlatívna smernica č. 200/13/ES Európskeho parlamentu a Rady v znení Smernice č. 2003/89/ES a Smernice č. 2005/26/ES a výnos Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR č. 1187/2004 – 100 o označovaní potravín v znení výnosu č. 1761/2005 – 100 a výnosu č. 3069/2005 – 100

ZOZNAM HLAVNÝCH ALERGÉNNYCH POTRAVÍN a ich označenie:

1)                         OBILNINY – obsahujúce lepok a výrobky z nich

2)                         KÔROVCE – a výrobky z nich

 3)                         VAJCIA – a výrobky z nich

4)                         RYBY – a výrobky z nich

 5)                         ARAŠÍDY – a výrobky z nich

 6)                         SÓJA – a výrobky z nej

 7)                         MLIEKO – a výrobky z neho

 8)                         ORECHY – a výrobky z nich

9)                         ZELER – a výrobky z neho

10)                        HORČICA – a výrobky z nej

 11)                        SEZAM – semená a výrobky z nich

 12)                        SIRIČITANY – koncentrácia vyššia ako 10 mg/kg alebo 10 mg/l, SO2

 13)                        MÄKKÝŠE – a výrobky z nich